Nostalgia  -  Nostalgi

Rotate your phone for the best viewing

Drej din telefon for at få den bedste visning

Nostalgia or Nostalgi in Danish :-)

Is a page just for the family to see, great memories caught of film, small clips that make you smile :-)  ENJOY  . in a total random order!

 

Nostalgia eller Nostalgi som på dansk :-)
Er en internet side kun for familien at se,
Kanon minder fanget på film, små klip, der får dig til at smile :-)   Nyd  i en total tilfældig rækkefølge!

Click on the picture.

Klik på billedet..

Mikkel sings a nursery rhyme and his thumb is allowed to participate ;-)


Mikkel synger en  børnesang, og hans tommelfinger får lov til at deltage ;-)

Camilla drinking water from the tap !


Camilla drikkevand fra hanen!

Luke with the new electric racing cars track !


Luke med den nye elektriske racerbiler ban !

Mikkel turns 3   !


Mikkel 3 år   !

The they just fly away !  MAN! !


Så flyver bare  man!

Hi Dad  !


Hej Far !

Heavy water Mikkel !


Tungt vand Mikkel !

A shooting star !


Et stjerneskud

Goodbye to an old tree luke planted :-)
A great day in the Garden !


Farvel til et gammelt træ luke plantet :-)
En kanon dag i haven!

A happy Lærke Christmas 2011 !


En glad Lærke julen 2011 !

Happy summer photos !


Glad sommer fotos !

Camilla experiencing Australian bird wildlife first hand !


Camilla oplever australske fugle dyreliv på første hånd !

Back in 1991 , Bedste, Luke , Janne and I went on a
 "Road trip" through 3 states of Australia where we lived at the time , Bedste (Mariannes Grandmother) was on visit and we wanted to show her that often "Less is More"
So camping it was :-)


Tilbage i 1991 tog  Bedste, Luke , Janne og jeg på en "Road trip" gennem 3 stater i Australien, hvor vi boede på dette tidspunkt, Bedste (Mariannes mormor) var på besøg, og vise hende, at ofte "Less is More"
Så camping camping tur bliv det :-)

In September 1994 we had just moved into our new home, Luke and Camilla are playing in the empty boxes we had packed in from Australia to Denmark.


I september 1994 havde vi lige flyttet ind i vores nye hjem, Luke og Camilla leger med de tome kasser vi havde pakket i fra Australien til Danmark.

New years eve 2001
Luke, Camilla and Mikkel acting out their own scene , get the bank robber!
Spoiler ,, Mikkel gets shot!


Nytårsaften 2001
Luke, Camilla og Mikkel opføre deres egne skuespil, få bankrøveren!
Spoiler ,, Mikkel bliver skudt!

Luke and cousin Julie,
Song and dance :-)


Luke og kusine Julie,
Sang og dans :-)

Camilla and cousin Maria
Song and dance :-)


Camilla og kusine Maria,
Sang og dans :-)

Mikkel and cousin Anders
Song and dance :-)


Mikkel og fætter Anders
Sang og dans :-)

Luke making sure that every thing in our new house is ok !
Checking measurements!


Luke sørger for at alt i vores nye hus er ok!
Kontroller målingerne!

Happy kids on the beach in Spain,
Our absolute favorite camping place.
Cala Gogo !


Glade børn på stranden i Spanien,
Vores absolutte favorit campingplads.
Cala Gogo !

Up in Finland along the Russian boarder, we were staying in a log cabin where there was a sauna,
Luke and Mikkel decide to jump into a very cold lake before running into the sauna :-)


Op i Finland langs den russiske grænse, vi opholder os i en bjælkehytte, hvor der var en sauna,
Luke og Mikkel beslutter at springe ind i en meget kold sø, før de løber ind i saunaen :-D

 

This is a privat App  VR:2,2 2021
by www.robertbekker.dk